Filozofija

Trgatev se začne po natančni degustaciji grozdja. Pecljanju in drozganju sledita fermentacija in maceracija drozge, katere trajanje je odvisno od ekstrakcije polifenolov in arom. Alkoholni fermentaciji praviloma sledi še mlečnokislinska fermentacija.

Optimalno zorenje grozdja sorte malvazija poteka v obdobju od komaj nekaj dni pred prehodom grozdja v stanje prezrelosti. Zato je treba pravočasno ukrepati, da bi se zagotovila ustrezna vsebnost sladkorja, jabolčne kisline in polifenolov v moštu. Z vinifikacijo se želi doseči skladnost vina s pomočjo sodobnih tehnologij, vendar s čim manjšo uporabo sulfitov.