Vina

Vinogradi dihajo pod našimi rokami že več kot sto let. Izkušeno prakso prejšnjih generacij smo obogatili z lastnimi usmeritvami. Te so predvsem povezane s spoštovanjem tradicije pri vzgoji avtohtonih sort, vendar s čedalje intenzivnejšim delom na kakovosti z zmanjšanjem donosa in uporabo sodobnih tehnologij.

Vino proizvajamo v vinogradu, dvanajst mesecev letno, kjer je kakovost našega življenja hkrati tudi odvisna od kakovosti trte. Nega vina v kleti je vrhunec in zaključek enoletnega ciklusa. Tako se prepletajo naša življenja in življenje plodov naše zemlje. Vendar carta bianca za to terra rosso ne obstaja! Pred nami je izjemna odgovornost, da iz nje razberemo vrsto sporočil, ki nam jih pošilja, in da zemlji izkazujemo spoštovanje.

VINA AvTOHTONA VINA MEdnarodna